فراخوان شرکت در مسابقه پروژه های برتر دانشجویی در حوزه های برق ، رباتیک ، مکانیک ، کامپیوتر

۱۲۰۱ بازدید
فراخوان شرکت در مسابقه پروژه های برتر دانشجویی در حوزه های برق ، رباتیک ، مکانیک ، کامپیوتر

انجمن های علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار می کند

مهلت ارسال : 10 اردیبهشت ماه 97
زمان نمایش  : 11 و 13 اردیبهشت ماه 97
زمان اعلام نتایج و اهدای جوایز : 13 ارردیبهشت 97 (همزمان با جشن جوان برتر)

کسب اطلاعات بیشتر و تحویل پروژه : آقای میری نژاد - 09354724732

جوایز :
پروژه اول : 4000000 ریال
پروژه دوم :  3000000
پروژه سوم:  2000000 ریال

پروژه برتر از نگاه دانشجویی : 1000000 ریال

 

(۰) دیدگاه