برگزاری همایش علم، آموزش و اشتغال

۳۹۲۷ بازدید
برگزاری همایش  علم، آموزش و اشتغال

 

ارتباط صحیح و کامل بین صنعت، آموزش و پرورش و دانشگاه کلید اصلی رشد و پیشرفت جوامع در دنیای امروز می باشد، جامعه ایران به عنوان یک جامعه در حال توسعه نیازمند رشد و توسعه های متوازن و هماهنگ است تا با هماهنگی بین این نهادها جهت دهی مناسبی برای نوجوانان و جوانان ایجاد نمایند، تا بتوانند علایق و توانایی های خود را محک بزنند و تصمیمی درست برای آینده شغلی خود اتخاذ کنند. آموزش در صنعت و شناخت صنایع مختلف به دانش آموزان این امکان را می دهد تا با ایجاد شناختی درست در زمینه صنایع مختلف و سرمایه گذاری بیشتر روی ابعادی خاص از علایق خود، انتخاب بهتری در رشته تحصیلی دانشگاهی خود و در نتیجه آینده کاری خود داشته باشند به این منظور الزامی است تا نظام ها و نهادهای مختلف اجتماعی در راه نیل به این هدف از هماهنگی و ارتباطی پویا برخوردار باشند و با ارتباطات متقابل خود، راه رسیدن به توسعه متوازن را هموار سازند.  در این راستا همایشی با عنوان علم، آموزش و اشتغال با همکاری آموزش وپرورش  و شرکت شهرک های صنعتی و دفتر ارتباط با صنعت موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری به مدت4روز از تاریخ 97/2/06 در شهرک صنعتی طوس برگزار گردید، که با بازتاب بسیار ارزشمند مدیران آموزش وپرورش، مدیران صنعت و همچنین دانش آموزان به همراه بود.

 

 

 

(۰) دیدگاه