نشست صمیمی کارآفرین برتر استان با دانشجویان

۳۵۵۸ بازدید
نشست صمیمی کارآفرین برتر استان با دانشجویان

ترویج و توسعه فرهنگ پژوهش و کارآفرینی، افزایش کارایی تحقیقات و وارد کردن نتایج تحقیقات در چرخه برنامه‌های تولیدی و صنعتی را به همراه دارد، کمک به ایجاد فضایی مناسب برای بروز ابتکارات، نوآوری و پیشرفت فناوری از طریق تقویت علایق بین دانشگاه و صنعت و تعمیم آن به جامعه تجاری و عامه مردم،سازگارسازی آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی با نیازهای صنعت و همگامی با برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه صنعتی کشور،آشناسازی صنعت و دانشگاه با نیازها و توانایی‌های یکدیگر و ایجاد فضای مناسب گفت و شنود و تبادل‌نظر بین متخصصین صنعت و دانشگاه در جهت رفع موانع و تنگناهای موجود اثرات بسزایی را در این زمینه داشته است.

در این راستا با تلاش باشگاه دانشگاهی خانه صنعت، معدن و تجارت موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، اولین برنامه از سری برنامه های حضور کارآفرینان برتر استان در موسسه را با حضور مدیریت شرکت صنایع غذایی پرند در تاریخ سه شنبه مورخ 18/2/97 برگزار نمودیم، که با استقبال جمع کثیری از دانشجویان به همراه بود.

 

 

(۰) دیدگاه