جشن روز جوان وتقدیر از جوانان برگزیده

۴۱۰۲ بازدید
جشن روز جوان وتقدیر از جوانان برگزیده

جشن روز جوان و تقدیر از جوانان برگزیده موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری روز پنج شنبه 13 اردیبهشت ماه  همراه با اجرای گروه های هنری توانمند شهر مشهد و صدا وسیمای خراسان و با دعوت از جوانان فعال موسسه اجرا گردید. در این مراسم با شکوه توسط مسئولین موسسه  از22نفر جوانان برگزیده  در هر رشته و در حوزه های دانشجویی،فرهنگی و آموزشی  تقدیربه عمل آمد و در انتهای مراسم 5 جوان برگزیده نهایی به شرح زیر موفق به دریافت تندیس گردیدند.

سجاد شفیعی : دانشجویی

مهدی معصومی : دانشجویی

عاطفه موسوی : دانشجویی

سیده فروزان کلالی : علمی اموزشی

فائزه جلایری :  فرهنگی

 

 

 

(۰) دیدگاه