اولین جلسه عمومی مجمع نمایندگان با دانشجویان

۳۹۳۶ بازدید
اولین جلسه عمومی مجمع نمایندگان با دانشجویان

مقدم تمامی دانشجویان گرامی موسسه اقبال را به مراسم معرفی و پرسش و پاسخ دانشجویان و نمایندگانشان گرامی میداریم


اهداف این جلسه :

  •  ارائه گزارش اقدامات انجام شده دبیران کمیسیون ها
  •  انتقال نظرات مدیران محترم موسسه به دانشجویان
  •  اشنایی با اعضای مجمع
  •  بیان نظرات و انتقادات دانشجویان نسبت به موسسه
  •  تعیین ساعات حضور نمایندگان کمیسیون ها در اتاق مجمع
  •  تعیین ساعات جلسات بعدی


 سه شنبه مورخ 25 اردیبهشت  ساعت  16سالن همایش واقع در طبقه همکف موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

حضور تمام دانشجویان بلامانع می باشد

(۰) دیدگاه