بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد شبکه و کارشناسی کامپیوتر از مرکز مدیریت و کنترل آتش نشانی

سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
۴۲۰۱ بازدید
بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد شبکه و کارشناسی کامپیوتر از مرکز مدیریت و کنترل آتش نشانی

بازدید از مرکز مدیریت و کنترل اتش نشانی به منظور تعریف و توسعه طرح های پژوهشی مشترک

 

 

 

(۰) دیدگاه