مسابقه حکمت های نهج الابلاغه

۲۶۴۹ بازدید
مسابقه حکمت های نهج الابلاغه

شرکت کنندگان  می توانند با پاسخگویی به سوالات و ارائه پاسخنامه به واحد فرهنگی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری (طبقه چهارم) دراین مسابقه شرکت نمایند.

 به نفرات اول تا سوم جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد. (مهلت ارسال پاسخنامه تاپایان ماه مبارک رمضان)

 

دریافت سوالات مسابقه حکمت های نهج الابلاغه

 

(۰) دیدگاه