بازدید از پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس (خانگیران)

يك شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۷
۱۶۷۵ بازدید
بازدید از پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس (خانگیران)

ترویج و توسعه فرهنگ پژوهش و کارآفرینی، افزایش کارایی تحقیقات و وارد کردن نتایج تحقیقات در چرخه برنامه‌های تولیدی و صنعتی را به همراه دارد، کمک به ایجاد فضایی مناسب برای بروز ابتکارات، نوآوری و پیشرفت فناوری از طریق تقویت علایق بین دانشگاه و صنعت و تعمیم آن به جامعه تجاری و عامه مردم،سازگارسازی آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی با نیازهای صنعت و همگامی با برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه صنعتی کشور،آشناسازی صنعت و دانشگاه با نیازها و توانایی‌های یکدیگر و ایجاد فضای مناسب گفت و شنود و تبادل‌نظر بین متخصصین صنعت و دانشگاه در جهت رفع موانع و تنگناهای موجود اثرات بسزایی را در این زمینه داشته است.)
در این راستا با هماهنگی دفتر ارتباط با جامعه و باشگاه دانشگاهی خانه صنعت، معدن و تجارت موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، بازدید از پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس (خانگیران) با جمعی از دانشجویان و اساتید همراه در تاریخ 28/3/97 روز دوشنبه از مجموعه پالایشگاه بازدید بعمل آمد.

 

 

(۰) دیدگاه