اطلاعیه تعطیلی موسسه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مرداد ماه 1397

سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷
۱۰۰۱ بازدید
اطلاعیه تعطیلی موسسه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مرداد ماه 1397

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری تا پایان مرداد ماه سال 1397 در روزهای چهار شنبه و پنج شنبه تعطیل می باشد .

(پنجشنبه  مورخ 1 شهریور 97 موسسه تعطیل می باشد)

(۰) دیدگاه