بازدید از ایستگاه K2 ( کوهسنگی)خط دو قطار شهری مشهد

۱۴۹۶ بازدید
بازدید از ایستگاه K2 ( کوهسنگی)خط دو قطار شهری مشهد

در راستای آشنایی بیشتر با اصول و مهارت­های عملی و آموخته­ های علمی با هماهنگی دفتر ارتباط با صنعت موسسه، بازدیدی از ایستگاه K2 خط دو قطار شهری مشهد در تاریخ 97/6/27 با حضور مهندس غفاری ( عضو هیات علمی گروه عمران ) انجام گردید و دانشجویان روش­های اجرایی سازه نگهبان از جمله نیلینگ، انکر بولت، خرپا و شاتکریت را که از جدیدترین روش­های سازه نگهبان می­باشد، از نزدیک آشنا شدند.

 

(۰) دیدگاه