راهنمایی و مشاوره شغلی به صور ت رایگان

۱۰۹۳ بازدید
راهنمایی و مشاوره شغلی به صور ت رایگان

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند:

راهنمایی و مشاوره شغلی به صور ت رایگان

جهت تعیین وقت قبلی به منظور استفاده از مشاوره به طبقه سوم دفتر ارتباط با صنعت – مراجعه نمائید.

 

 

 

باتشکر

دفتر ارتباط با صنعت

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه