همایش رایگان سهم هوش مصنوعی از بازار کار

۹۴۱ بازدید
همایش رایگان سهم هوش مصنوعی از بازار کار

شنبه 28 مهرماه ساعت 12 - سالن جلسات طبقه چهارم موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری.
 

(۰) دیدگاه