بازدید علمی پزوهشی دانشجویان و اساتید گروه صنایع از مجموعه صنعتی غذایی پرند

۱۰۹۰ بازدید
بازدید علمی پزوهشی دانشجویان و اساتید گروه صنایع از مجموعه صنعتی غذایی پرند

با پیگیری و همکاری دفتر ارتباط با صنعت موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری ، مورخ یکم آبان ماه 1397 جهت عارضه یابی، تحقیق و تفحص و دیدار نزدیک با مدیرعامل محترم شرکت نگین صدف توس (پرند) و مشارکت فنی و علمی و پژوهشی فی مابین و همچنین ارتباط دانشگاه با صنعت و بالعکس برای توسعه و تحقق آرمان ها در صنعت کشور با توجه به حمایت از کالای ایرانی و افزایش بهره وری و بهبود کیفیت هرچه بیشتر محصولات داخلی، بازدید پژوهشی  به همراه مدیرگروه محترم صنایع و مدیرمحترم دفتر ارتباط باصنعت موسسه و اعضای محترم باشگاه دانشگاهی خانه صنعت و جمعی از اساتید محترم گروه صنایع، بعمل آمد.  

(۰) دیدگاه