روشهای موفقیت در آزمون اسکیس کنکور 98

۹۴۳ بازدید
روشهای موفقیت در آزمون اسکیس کنکور 98

برگزاری همایش آزمون کارشناسی ارشد98
گرایشهای معماری و شهرسازی
ویژه دانشجویان سال آخر کارشناسی با حضور استاد انزوایی مدرس دانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیا ت علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
زمان :سه شنبه 22 آبان ساعت 14-10 

مکان : سان همایشهای موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه