همایش سلفی با آینده(معرفی مسیر آمادگی زندگی شغلی مهندسین صنایع)

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
۷۲۸ بازدید
همایش سلفی با آینده(معرفی مسیر آمادگی زندگی شغلی مهندسین صنایع)

انجمن صنایع موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با همکاری باشگاه خانه صنعت و معدن برگزار میکند:

نخسین همایش تخصصی سلفی با آینده برای معرفی مسیر آمادگی زندگی شغلی مهندسین صنایع در روز چهارشنبه مورخ 16 آذر ماه ساعت 15 الی 17 در محل سالن همایش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با سخنرانی مهندس محمد امین ثنایی مدیرعامل گروه برنا و مدرس دوره های مهارت عمومی برگزار میگردد.

(۰) دیدگاه