جلسه پرسش و پاسخ مدیر و اعضا هیئت علمی گروه عمران با دانشجویان

۱۰۹۷ بازدید
جلسه پرسش و پاسخ مدیر و اعضا هیئت علمی گروه عمران با دانشجویان

جلسه پرسش و پاسخ مدیر گروه و اعضا هیئت علمی گروه عمران با دانشجویان در مورخ20آذرماه 1397 ساعت11:30در سالن همایش های دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر قیامی به بیان کلیات قوانین آموزشی و اهمیت توجه دانشجویان به چارت آموزشی و چارت مهارتی اشاره نمودند. پس از آن پرسش های دانشجویان مطرح گردید و آقایان مهندس صالحی، مهندس انفرادی و مهندس غفاری پاسخگو پرسش های دانشجویان بودند.
اهم سوالاتی که توسط دانشجویان مطرح گردید، نحوه برنامه ریزی درسی در طول هفته، ابهامات هم نیازی دروس، نحوه تاثیر نمرات آزمابشگاهی در نمره کل درس(دروسی که شامل تئوری و آزمایشگاهی با هم می باشد) و درخواست برگزاری بیشتر این جلسات با دانشجویان جهت هماهنگی و هم دلی بیشتر بین گروه و دانشجویان صحبت و مورد گفتگو قرار گرفت.
در پایان جلسه مسابقه ای با طرح سئوالات علمی و آگاهی از اطلاعات آموزشی دانشجویان برگزار گردید و کتب نفیسی هم به برندگان اهدا شد.

(۰) دیدگاه