جلسه بحث، پرسش و پاسخ با موضوع دومین فراخوان خانه بهار سال 1398

۹۳۴ بازدید
جلسه بحث، پرسش و پاسخ با موضوع دومین فراخوان خانه بهار سال 1398

در روز پنجشنبه مورخ 97/10/13 ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس موسسه اقبال لاهوری جلسه بحث، پرسش و پاسخ با موضوع دومین فراخوان خانه بهار سال 1398، با حضور جناب آقای صدرا یوسفی مدیر امور هنری شهرداری مشهد مقدس  برگزار گردید. در این جلسه، صدرا یوسفی، ضمن تشریح رویکردهای نوین فراخوان خانه بهار 1398 به پرسش های مدرسان و دانشجویان رشته های ارتباط تصویری، شهرسازی و معماری پاسخ گفتند. همچنین در این جلسه توانایی و ظرفیت های همکاری گروه های هنر و معماری موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با شهرداری محترم مشهد مقدس مطرح گردید.

(۰) دیدگاه