بازدید علمی از شرکت صنعتی همگام الکتریک خراسان

سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
۱۱۶۲ بازدید
بازدید علمی از شرکت صنعتی همگام الکتریک خراسان

بازدید علمی از شرکت صنعتی الکتریک خراسان کهبا هدف آشنایی با دستگاه های صنعتی و صنعت سیم و کابل به همت انجمن علمی مکانیک برگزار گردید؛ به همت انجمن علمی مکانیک و با حضور جمعی از دانشجویان و اساتید رشته مکانیک به انجام رسید.
در این برنامه که در روز پنجشنبه مورخ 16/12/97 برگزار گردید؛ دانشجویان با خط تولید سیم و کابل و همچنین آزمایشگاه مقاومت سنجی سیم ها از نزدیک اشنا شده و با کارشناسان مربوطه به تبادل نظر پرداختند.

 

(۰) دیدگاه