بازدید علمی از پروژه بزرگ پارک بازار

دوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۸
۱۰۱۵ بازدید
بازدید علمی از پروژه بزرگ پارک بازار

بازدید علمی از پروژه بزرگ پارک بازار با هدف آشنایی دانشجویان با روش های اجرایی ساختمان های بتنی و سازه های بتنی با حضور دانشجویان رشته عمران انجام شد.
در این بازدید که روز یکشنبه 97/12/19 برگزار گردید دانشجویان با روش های گودبرداری، نحوه اجرا قالب بندی، نحوه اجرا آرماتوربندی، روش اجرا دیوار برشی، نحوه اجرا سقف های کامپوزیت، عمل آوری بتن در دماهای مختلف و دیگر موارد اجرایی که توسط ناظر ارشد و سرپرست کارگاه پروژه ارائه شد آشنا شدند.

 

(۰) دیدگاه