پذیرش بدون آزمون ورودی دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 98-99

۵۲۴ بازدید
پذیرش بدون آزمون ورودی دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 98-99

پذیرش بدون آزمون ورودی دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 98-99

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری براساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان شماره 77948/21 مورخ 93/5/5 و نامه شماره 3606 مورخ98/1/28  معاون محترم وزیر و رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور، اقدام به پذیرش دانشجو (بدون آزمون ورودی) در مقطع کارشناسی ارشددر سال تحصیلی 99-98از دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که حداکثر در مدت 8 نیمسال دانش آموخته شوند و با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی تا پایان نیمسال 6 به لحاظ میانگین جزو 15درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد. ضمنا تسهیلاتی به دانشجویانی که رتبه اول را در هر گروه آموزشی که حداقل 8 واحد درسی را در سنوات مجاز اخذ نموده باشند، تخفیف 50 درصد شهریه ثابت جهت نیمسال بعد و به دانشجویان با نسبت فامیلی درجه یک (برادر،خواهر،همسروفرزند) مادامی که به طورهمزمان درموسسه به تحصیل مشغول باشند،به هرکدام تاسقف25درصدتخفیف شهریه ثابت تعلق خواهدگرفت.

  • مهندسی عمران-سازه
  • مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
  • مهندسی معماری
  • مهندسی عمران-راه و ترابری
  • مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
  • طراحی شهری 
  • مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری

لذا با توجه به اینکه ظرفیت پذیرش موسسه فقط تا 10 درصد ظرفیت پذیرش با آزمون می باشد و هم اینکه حقی از دانشجویان واجد شرایط سلب نگردد، دانشجویان از تاریخ 98/4/29 لغایت حداکثر 98/6/31می توانند در صورتیکه ظرفیت پذیرش موسسه هنوز تکمیل نشده باشد، جهت ثبت اطلاعات خود در سیستم سازمان سنجش و آموزش کشور به معاون آموزشی مراجعه نمایند.

معاون آموزشی موسسه

(۰) دیدگاه