کارگاه آموزشی تخصصی روانشناسی - مربی گری مهارت های زندگی

۷۶۹ بازدید
کارگاه آموزشی تخصصی روانشناسی - مربی گری مهارت های زندگی

این کارگاه به همت انجمن علمی روانشناسی و گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در روزهای شنبه ساعت 9 الی 14 هر هفته با حضور جمعی از دانشجویان روانشناسی در سالن جلسات موسسه اقبال لاهوری برگزار می گردد. در این کارگاه مهارت های هشت گانه زندگی آموزش داده می شود. در انتهای این دوره به مهارت آموزان گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

تاریخ شروع دوره: 97/12/11

تاریخ پایان دوره: 98/2/21

مهارت های مطروحه در کارگاه:

  • همدلی و خود آگاهی
  • کنترل استرس
  • مدیریت زمان
  • روابط بین فردی موثر
  • حل مسئله
  • تفکر نقاد
  • ارتباط مؤثر
  • مدیریت خشم
  • جرأت ورزی

 تعداد ساعت: 80 ساعت (10 جلسه 8 ساعته)

(۰) دیدگاه