کارگاه آموزشی مهارت های ازدواج موثر

۳۵۵ بازدید
کارگاه آموزشی مهارت های ازدواج موثر

با حضور استاد سیدرضا آل طه  - کارشناس مباحث رفتارشناسی در حوزه خانواده مدیرهدف گذاری و رشد فردی
تاریخ :  پنج شنبه  12 اردیبهشت 98 از ساعت10 الی14   

محل : آمفی تئاتر موسسه اقبال برگزار می شود.

امورفرهنگی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه