برگزاری کارگاه باید ها و نباید های پیش از ازدواج

۵۶۵ بازدید
برگزاری کارگاه  باید ها و نباید های پیش از ازدواج

این کارگاه به همت انجمن علمی روانشناسی موسسه اقبال لاهوری، در روز  پنجشنبه مورخ 5 اردیبهشت ماه ساعت 12 الی 14 ، در محل سالن همایش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار گردید. در این کارگاه جناب آقای احمدی (روان درمانگر و کارشناسی ارشد بالینی ، مدرس دانشگاه)
به عنوان مدرس حضور داشته، و بر روی  
موضوعات مطرح شده در کارگاه:
•    فاکتورهای لازم در انتخاب همسر و ازدواج سالم
•    فاکتورهایی که در همسر آینده نباید باشد.
•    مدیریت ارتباط
•    افزایش دانش عمومی پیرامون چگونگی تشکیل رابطه و ازدواج موفق
•    ارتقاء مهارت برخورد با همسر پس از ازدواج
زمان برگزاری:  پنجشنبه مورخ 5 اردیبهشت ماه ساعت 12 الی 14
مکان برگزاری:  سالن همایش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
مدرس :جناب آقای احمدی (روان درمانگر و کارشناسی ارشد بالینی ، مدرس دانشگاه)

(۰) دیدگاه