پنجمین نشست از سری نشستهای حضور کارآفرینان برتر استان

۷۹۰ بازدید
پنجمین نشست از سری نشستهای حضور کارآفرینان برتر استان

ترویج و توسعه فرهنگ پژوهش و کارآفرینی، افزایش کارایی تحقیقات و وارد کردن نتایج تحقیقات در چرخه برنامه‌های تولیدی و صنعتی را به همراه دارد، کمک به ایجاد فضایی مناسب برای بروز ابتکارات، نوآوری و پیشرفت فناوری از طریق تقویت علایق بین دانشگاه و صنعت و تعمیم آن به جامعه تجاری و عامه مردم ، سازگارسازی آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی با نیازهای صنعت و همگامی با برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه صنعتی کشور،آشناسازی صنعت و دانشگاه با نیازها و توانایی‌های یکدیگر و ایجاد فضای مناسب گفت و شنود و تبادل‌نظر بین متخصصین صنعت و دانشگاه در جهت رفع موانع و تنگناهای موجود اثرات بسزایی را در این زمینه داشته است.

در این راستا دفترارتباط با جامعه موسسه و باشگاه دانشگاهی خانه صنعت، معدن و تجارت موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، پنجمین نشست از سری نشستهای حضور کارآفرینان برتر استان در موسسه را با حضور جناب آقای مهندس ناظمی کارآفرین برتر استان (مدیرعامل محترم شرکت مهراد چاشنی)و همچنین با حضور آقای روح پرور مدیرروابط عمومی خانه صنعت ، معدن و تجارت استان در روز پنج شنبه مورخ98/2/05  برگزار نموده است، که با استقبال جمع کثیری از دانشجویان به همراه بود.

 

 

(۰) دیدگاه