جلسه هم افزایی فرهنگی و علمی مراکز آموزشی با حضور ریاست موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و کنسول محترم جمهوری اسلامی پاکستان در مشهد برگزار شد.

۶۵۹ بازدید
جلسه هم افزایی فرهنگی و علمی مراکز آموزشی با حضور ریاست موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری  و کنسول محترم جمهوری اسلامی پاکستان در مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری ، جلسه ای به منظور همفکری و هم اندیشی جهت اهداف آموزشی و پژوهشی و تعامل فی مابین به ویژهدر خصوص ایجاد سامانه اقبال شناسی  با حضور کنسول جمهوری اسلامی پاکستان در مشهد، ریاست ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی  و تعدادی از همکاران موسسه در سالن جلسات موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار شد.

(۰) دیدگاه