اطلاعیه کارت ورود به جلسه امتحان

سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
۱۰۳۹ بازدید
اطلاعیه کارت ورود به جلسه  امتحان

دانشجویان محترم می توانند کارت ورود به جلسه خود را در بازه  98/3/18 الی 98/4/13 از طریق پرتال دانشجویی دریافت  و به امضای امور مالی برسانند.

دانشجویان محترم جهت اخذ کارت ورود به جلسه امتحان بایستی ارزشیابی اساتید و تسویه حساب مالی را انجام دهند.

  • دانشجویان می بایستی برنامه امتحانی خویش را با برنامه اصلی چک نمایند در صورت مغایرت به آموزش موسسه اطلاع دهند.
  • در صورت مغایرت احتمالی در کد یا گروه دروس یا نام استاد تا قبل از شروع امتحانات (98/3/10) به اطلاع اداره آموزش رسانیده شود تا بررسی و اقدام لازم صورت گیرد .مسئولیت عدم مراجعه به موقع ،متوجه شخص دانشجواست (عواقب عدم مراجعه شامل نبودن اسم دانشجو در لیست حوزه امتحانی  و یا درج نمره صفر  در لیست نمره است)
  • به همراه داشتن کارت ورود به جلسه عکسدار وکارت دانشجویی الزامی است .در صورتیکه کارت ورود به جلسه عکسدار نبود با یک قطعه عکس و کارت دانشجویی قبل از شروع امتحانات در ساعت اداری به اداره آموزش مراجعه نمایید.                                                     
(۰) دیدگاه