نشست اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با دانشگاهیان

چهار شنبه ۵ تير ۱۳۹۸
۱۱۴۵ بازدید
نشست اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با دانشگاهیان

در راستای تعاملات کارآفرینان و سرمایه گذاران با مراکز علمی معتبر در قالب مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی و تشکیل کمیته ارتباط صنعت با دانشگاه که به همت دفتر ارتباط با جامعه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، دانشگاه فردوسی، دانشگاه امام رضا (ع) و خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی تشکیل گردید، تا تعاملات دانشگاهیان و صاحبان صنایع تسهیل گردد. بدین منظور جلسه¬ای مورخ دوم تیرماه 1398 با حضور روسا و نمایندگان دانشگاه¬های مذکور و اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی برگزار شد.

(۰) دیدگاه