رشته ها و مقاطع تحصیلی

۱۹۰ بازدید
رشته ها و مقاطع تحصیلی

 

مقاطع تحصیلی رشته های تحصیلی
کارشناسی ارشد 1. مهندسی عمران-سازه 2.مهندسی عمران-راه ترابری 3.مهندسی عمران-مدیریت ساخت-تبدیل انرژی 4.مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی 5.مهندسی معماری 6.طراحی شهری 7.مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری 8.مهندسی مکانیک 9.ارتباط تصویری 10.عکاسی
کارشناسی پیوسته 1.مهندسی عمران 2.مهندسی مکانیک 3.مهندسی معماری  4.مهندسی شهرسازی 5.معماری داخلی 6. مهندسی نفت 7.مهندسی کامپیوتر 8. مهندسی صنایع 9. مهندسی برق 10. روانشناسی 11. ارتباط تصویری 12. ادبیات نمایشی 13.مدیریت بازرگانی
کارشناسی نا پیوسته 1.مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر 2.مکانیک / مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین ابزار 3. شهرسازی 4.معماری 5.علمی کاربردی ارتباط تصویری  6.عمران /مهندسی اجرائی عمران
کاردانی ناپیوسته 1. کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان
کاردانی پیوسته 1.ساختمان - کارهای عمومی ساختمان 2.نرم افزار کامپیوتر 3.نقشه کشی معماری 4.حسابداری بازرگانی 5. الکتروتکنیک (برق صنعتی)
(۰) دیدگاه