رشته‌ها و مقاطع تحصیلی

۳۹۴۲ بازدید
رشته‌ها و مقاطع تحصیلی

عنوان رشته و کد محل رشته تحصیل مورد پذیرش در موسسه آ»وزش عالی اقبال لاهوری به شرح جدول ذیل می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

05138218810

05138210075 داخلی های 240-242-241-247

09151038176 آقای مهندس اسماعیل زاده (کارشناس آموزش)

          کارشناسی ارشد

رشته‌های تحصیلی

کد رشته محل

نحوه پذیرش

1. مهندسی عمران-سازه

21639

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

2. مهندسی عمران-راه ترابری

21766

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

3. مهندسی عمران-مدیریت ساخت

21827

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

4. مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی

22331

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

5. مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

22120

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

6. مهندسی معماری

25833

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

7. طراحی شهری

25725

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

8. مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

23315

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

9. ارتباط تصویری

26078

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

10. عکاسی

26132

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

       کارشناسی پیوسته

رشته‌های تحصیلی

کد رشته محل

نحوه پذیرش

1. مهندسی عمران

14110

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

2. مهندسی مکانیک

14112

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

3. مهندسی کامپیوتر

21758

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

4. مهندسی نفت

14113

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

5. مهندسی صنایع

14109

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

6. مهندسی برق

14107

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

7. مهندسی معماری

14111

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

8. مهندسی شهرسازی 

14108

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

9. معماری داخلی

14106

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

10. ارتباط تصویری

21763

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

11. ادبیات نمایشی

21762

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

12. روانشناسی

38304

از طریق کنکور سراسری

13. مدیریت بازرگانی

21761

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

        کارشناسی نا پیوسته

رشته‌های تحصیلی

کد رشته محل

نحوه پذیرش

1. مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

2865

از طریق کنکور سراسری

2. مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین ابزار

2257

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

3. مهندسی اجرایی عمران

4279

از طریق کنکور سراسری

4. علمی کاربردی معماری

3425

از طریق کنکور سراسری

5. علمی کاربردی ارتباط تصویری

6165

از طریق کنکور سراسری

6. مهندسی شهرسازی

3983

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

      کاردانی ناپیوسته

رشته‌های تحصیلی

کد رشته محل

نحوه پذیرش

1. کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان

14114

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

2. کاردانی علوم ورزشی

21760

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

3. تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

21759

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

     کاردانی پیوسته

رشته‌های تحصیلی

کد رشته محل

نحوه پذیرش

1. عمران - کارهای عمومی ساختمان

3938

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

2.کامپیوتر - نرم افزار

2228

از طریق کنکور سراسری

3. الکتروتکنیک - برق صنعتی

1539

از طریق کنکور سراسری

 4. معماری - نقشه کشی معماری

4624

از طریق کنکور سراسری

 5. حسابداری -حسابداری بازرگانی

5507

از طریق کنکور سراسری

 
(۰) دیدگاه