رشته‌ها و مقاطع تحصیلی

چهار شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۸
۶۴۳۵ بازدید
رشته‌ها و مقاطع تحصیلی

عنوان رشته و کد محل رشته تحصیل مورد پذیرش در موسسه آ»وزش عالی اقبال لاهوری به شرح جدول ذیل می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

05138218810

05138210075 داخلی های 240-242-241

09151038176 آقای مهندس اسماعیل زاده (کارشناس آموزش)

          کارشناسی ارشد

رشته‌های تحصیلی

نحوه پذیرش

1. مهندسی عمران-سازه

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

2. مهندسی عمران-راه ترابری

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

3. مهندسی عمران-مدیریت ساخت

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

4. مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

5. مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

6. مهندسی معماری

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

7. طراحی شهری

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

8. مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

9. ارتباط تصویری

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

10. حسابداری

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

11. عکاسی

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

12. روانشناسی عمومی

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

       کارشناسی پیوسته

رشته‌های تحصیلی

نحوه پذیرش

1. مهندسی عمران

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

2. مهندسی مکانیک

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

3. مهندسی کامپیوتر

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

4. مهندسی نفت

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

5. مهندسی صنایع

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

6. مهندسی برق

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

7. مهندسی معماری

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

8. مهندسی شهرسازی 

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

9. معماری داخلی

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

10. ارتباط تصویری

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

11. ادبیات نمایشی

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

12. روانشناسی

از طریق کنکور سراسری

13. مدیریت بازرگانی

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

        کارشناسی نا پیوسته

رشته‌های تحصیلی

نحوه پذیرش

1. مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

از طریق کنکور سراسری

2. مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین ابزار

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

3. مهندسی اجرایی عمران

از طریق کنکور سراسری

4. علمی کاربردی معماری

از طریق کنکور سراسری

5. علمی کاربردی ارتباط تصویری

از طریق کنکور سراسری

6. مهندسی شهرسازی

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

7. مکانیک خودرو

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

      کاردانی ناپیوسته

رشته‌های تحصیلی

نحوه پذیرش

1. کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

2. کاردانی علوم ورزشی

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

3. تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

     کاردانی پیوسته

رشته‌های تحصیلی

نحوه پذیرش

1. عمران - کارهای عمومی ساختمان

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

2.کامپیوتر - نرم افزار

از طریق کنکور سراسری

3. الکتروتکنیک - برق صنعتی

از طریق کنکور سراسری

 4. معماری - نقشه کشی معماری

از طریق کنکور سراسری

 5. حسابداری -حسابداری بازرگانی

از طریق کنکور سراسری

 
(۰) دیدگاه