رشته‌ها و مقاطع تحصیلی

چهار شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۸
۲۶۲۶۱ بازدید

عنوان رشته و کد محل رشته تحصیل مورد پذیرش در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری به شرح جدول ذیل می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

05138218810 و 05138218840

داخلی های 241-242-243-246-247

 

          کارشناسی ارشد

رشته‌های تحصیلی

نحوه پذیرش

1. مهندسی عمران-سازه

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

2. مهندسی عمران-راه ترابری

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

3. مهندسی عمران-مدیریت ساخت

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

4. مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

5. مهندسی معماری

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

6. طراحی شهری

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

7. مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

8. ارتباط تصویری

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

9. حسابداری

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

10. عکاسی

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

11. روانشناسی عمومی

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

12. معماری منظر

از طریق کنکور - استعدادهای درخشان

       کارشناسی پیوسته

رشته‌های تحصیلی

نحوه پذیرش

1. مهندسی عمران

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

2. مهندسی کامپیوتر

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

3. مهندسی نفت

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

4. مهندسی معماری

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

5. مهندسی شهرسازی 

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

6. معماری داخلی

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

7. ارتباط تصویری

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

8. ادبیات نمایشی

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

9. مدیریت بازرگانی

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

10. روانشناسی

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

11. مهندسی مکانیک

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

        کارشناسی ناپیوسته

رشته‌های تحصیلی

نحوه پذیرش

1. مهندسی حرفه ای کامپیوتر  نرم افزار

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

2. مهندسی حرفه ای معماری

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

3. مهندسی شهرسازی

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

4. مهندسی اجرایی عمران

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

5. گرافیک

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

6. مهندسی حرفه ای مکانیک خودرو

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

      کاردانی ناپیوسته

رشته‌های تحصیلی

نحوه پذیرش

1. تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

بدون کنکور - بر اساس سوابق تحصیلی

     کاردانی پیوسته

رشته‌های تحصیلی

نحوه پذیرش

1.کامپیوتر - نرم افزار

بر اساس آزمون

 2. معماری

بدون ازمون - بر اساس سوابق تحصیلی

 3. حسابداری

بر اساس آزمون
 
(۰) دیدگاه