اخذ مجوز سه رشته تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی ارشد

۳۶۶ بازدید
اخذ مجوز سه رشته تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی ارشد

دفتر گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری با ایجاد رشته های جدید ذیل در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری جهت پذیرش دانشجو در مهر ماه 98 موافقت نموده است

1- کارشناسی ارشد ارتباط تصویری (با کد تحصیلی 26078)

2- کارشناسی ارشد عکاسی ( با کد تحصیلی 26132)

3- کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت (با کد تحصیلی 21827)

لذا کلیه علاقه مندان می توانند از مهر ماه 98 در این کد رشته ها و سایر رشته ها تحصیل نمایند.

(۰) دیدگاه