امکانات آموزشی گروه عمران

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
۱۴۳۹ بازدید
امکانات آموزشی گروه عمران

فهرست کارگاه­‌ها و آزمایشگاه­‌ها

1-آزمایشگاه بتن

2-آزمایشگاه خاک

3-کارگاه نقشه برداری

4-آزمایشگاه مصالح

5-کارگاه تاسیسات برقی

6-کارگاه تاسیسات مکانیکی

7-کارگاه مصالح ساختمانی

8-کارگاه قالب بندی و آرماتور بندی

9-آزمایشگاه هیدرولیک

(۰) دیدگاه