ارتباط با گروه عمران

۱۲۰ بازدید
ارتباط با گروه عمران

آدرس دفتر گروه عمران:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه دوم

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 251

مدیر گروه :‌ دکتر علی قیامی

کارشناس گروه: سید علی نوعی

 

(۰) دیدگاه