ارتباط با گروه عمران

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
۲۰۵۴ بازدید

آدرس دفتر گروه عمران:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه دوم

تلفن تماس:       05138218840     داخلی 251

مدیر گروه :‌ دکتر محمد صادق کاظمیان

کارشناس گروه: خانم شیرین خراشادی زاده  05138218840       ( داخلی 246)

(۰) دیدگاه