ارتباط با گروه عمران

۳۶۲ بازدید
ارتباط با گروه عمران

آدرس دفتر گروه عمران:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه دوم

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 251

مدیر گروه :‌ دکتر علی قیامی

کارشناس گروه: خانم شیرین خراشادی زاده

 

(۰) دیدگاه