ارتباط با گروه مکانیک

۲۸۱ بازدید
ارتباط با گروه مکانیک

آدرس دفتر گروه مکانیک:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه اول

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 249

مدیر گروه : جناب آقای دکتر ناجی

کارشناس گروه: خانم شیرین خراشادی زاده

 

 

(۰) دیدگاه