ارتباط با گروه مکانیک

۴۸۶ بازدید
ارتباط با گروه مکانیک

آدرس دفتر گروه مکانیک:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه اول

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 249

مدیر گروه : جناب آقای دکتر ناجی

کارشناس گروه : الهه رحیمی (داخلی 241)

 

 

 

 

(۰) دیدگاه