امکانات آموزشی گروه مکانیک

۴۹۱ بازدید
امکانات آموزشی گروه مکانیک

گروه مهندسی مکانیک مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در مقطع کارشناسی پیوسته دارای رشته مهندسی مکانیک و درمقطع کارشناسی ناپیوسته دارای رشته ساخت و تولید گرایش ماشین ابزارمی باشد. گروه مکانیک با تجهیزکارگاه ها و آزمایشگاه ها با مناسب ترین دستگاه ها و ملزومات آزمایشگاهی، امکانات بسیار مناسبی را برای دانشجویان فراهم نموده است. دستگاه های آزمایش مورد استفاده در این مؤسسه توسط دانشجویان ساخت و تولید و با راهنمایی اساتید گروه مکانیک طراحی و ساخته شده است بطوریکه گروه قادر است به سایر مؤسسات و مراکز علمی- آموزشی خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز را ارائه نماید.

در مقطع کارشناسی ارشد گروه مکانیک دارای دو گرایش تبدیل انرژی و طراحی کاربردی می باشد. مؤسسه اقبال با در اختیار داشتن کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی فعال و گروه مکانیک با بکار گرفتن اساتید مجرب، امکانات آموزشی و پژوهشی خوبی برای دانشجویان ارشد فراهم نموده است.

(۰) دیدگاه