ارتباط با گروه نفت

۲۶۸ بازدید
ارتباط با گروه نفت

آدرس دفتر گروه نفت:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه دوم

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 222

مدیر گروه :‌ مهندس سید سماالدین محیط زاده

ایمیل مدیر گروه: s_mohitzadeh[at]yahoo.com

تلگرام مدیر گروه: @sammhtz

کارشناس گروه: خانم شیرین خراشادی زاده

(۰) دیدگاه