امکانات آموزشی گروه نفت

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
۱۳۶۷ بازدید
  • آزمایشگاه شیمی عمومی
  • آزمایشگاه شیمی آلی
  • آزمایشگاه خواص سنگ مخزن
  • آزمایشگاه مکانیک سیالات
  • آزمایشگاه انتقال حرارت
  • کارگاه عمومی
  • سایت کامپیوتر کارشناسی
برچسب ها

امکانات آموزشی


(۰) دیدگاه