درباره گروه صنایع

چهار شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
۱۰۲۲ بازدید
درباره گروه صنایع

مهندسی صنایع ازشاخه ‌های مهندسی است، که می‌کوشد با تلفیق دانش مهندسی، ریاضیات، اقتصاد و مدیریت، کارایی سیستم‌های تولیدی، فرایندها و سازمان‌ها رابهبود دهد. مهندسی صنایع بطور کلی اثر بخشی، کارایی، تطبیق پذیری، پاسخ‌گویی، کیفیت و بهبود مستمر کالاها، خدمات و سودآوری را مدنظر قرار می‌دهد. حوزه مهندسی صنایع به دنبال حذف و کاهش منابع تلف شده، از قبیل زمان، پول، مواد اولیه و انرژی می باشد.

 

فایل صوتی (پادکست) معرفی گروه صنایع.

(۰) دیدگاه