ارتباط با گروه صنایع

چهار شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
۹۰۹ بازدید
ارتباط با گروه صنایع

آدرس دفتر گروه صنایع:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه اول

تلفن تماس:        05138218840     داخلی 257

مدیر گروه :‌ دکتر شیما جوانمرد

کارشناس گروه: خانم رحیمی 38218840 داخلی241

 

(۰) دیدگاه