ارتباط با گروه صنایع

۳۰۹ بازدید
ارتباط با گروه صنایع

آدرس دفتر گروه صنایع:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه اول

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 233

مدیر گروه :‌ دکتر شیما جوانمرد

کارشناس گروه: شیرین خراشادی زاده

(۰) دیدگاه