ارتباط با گروه معماری

پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
۱۹۳۱ بازدید

آدرس دفتر گروه معماری:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه سوم

تلفن تماس:       05138218840     داخلی 253

مدیر گروه :‌ مهندس علی خواجوی

کارشناس گروه : خانم رفیعی 38218820 (داخلی 247)

(۰) دیدگاه