آینده شغلی فارغ التحصیلان معماری

پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
۱۹۳۵ بازدید
آینده شغلی فارغ التحصیلان معماری

توانایی ها و مهارت های دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد معماری:

 • فعالیت بعنوان مهندس مشاور معماری در جهت طراحی بناها ،توسعه طرح ها و تهیه نقشه های معماری
 • فعالیت بعنوان مهندس مشاور معماری در زمینه برنامه ریزی ،تحقیقات و مطالعات محیط ،انسان و ساخت
 • فعالیت در زمینه های پژوهشی با ورود به حوزه های نظری معماری
 • فعالیت های نظارتی در عملیات اجرایی ساختمان
 • همکاری محوری با متخصصین زیربط در اجرای پروژه های معماری

توانایی ها و مهارت های دانش آموختگان مقطع کاردانی پیوسته معماری:

 • توانایی کار در دفاتر فنی و معماری (مهندسین مشاور) و کمک در جهت ارائه کار طراح
 • توانایی اداره کارگاه های کوچک ساختمانی
 • توانایی نظارت در کارهای اجرایی ساختمانی و معماری و کمک در جهت صحت و دقت انجام کار
 • کار در دفاتر فنی و مهندسی استانداری ها و فرمانداری ها
 • کار در دفاتر فنی و طراحی بعنوان اپراتور کامپیوتر

توانایی ها و مهارت های دانش آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته معماری:

 • طراحی ، از طرح های اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی اجزا و عناصر تشکیل دهنده بنا
 • همکاری با گروه مهندسان مشاور معماری در جهت توسعه طرح ها و تهیه نقشه های معماری
 • نظارت بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمان
 • مشارکت در مدیریت اجرایی پروژه های معماری
 • عضویت در کادر فنی شهرداری ها و سازمان های مشابه
 • تدریس در دوره های کاردانی و دبیرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش آموزش و پرورش

توانایی ها و مهارت های دانش آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته معماری داخلی:

 • نظریه پردازی و ایده دهی در زمینه مسائل و پروژه های معماری داخلی
 • طراحی فضاهای داخلی و عناصر معماری بوسیله اسکیس و راندو و مدل های سه بعدی
 • امکان نمونه سازی و مدل سازی 2بعدی و 3بعدی بوسیله رایانه
 • جانمایی و چیدمان اجزای معماری داخلی بر اساس نیازهای عملکردی و سمبلیک
 • شناخت استانداردهای ملی و جهانی و تسلط بر مبانی حقوقی فعالیت های حرفه ای خود
 • آشنایی با روش های تاسیس شرکت و کارگاه

توانایی ها و مهارت های دانش آموختگان مقطع کارشناسی ناپیوسته معماری :

 • طراحی اولیه ، تهیه نقشه های معماری تا مراحل اجرایی کار
 • نظارت بر اجرای کار در عملیات اجرایی ساختمان
 • عضویت در کادر فنی سازمان ها
 • همکاری با گروه مهندسین مشاور معمار جهت توسعه طرح ها
 • طراحی مراحل اول و دوم پروژه ها
 • کارشناس دفاتر فنی سازمان ها
 • طراح و کارشناس دفاتر مهندسین مشاور
 • کارشناس امور فنی و اجرایی بخش عمرانی سازمان های مربوطه اعم از وزارت مسکن و شهرسازی،شهرداری ها و سازمان میراث فرهنگی
(۰) دیدگاه