امکانات آموزشی گروه معماری

پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
۱۴۱۳ بازدید
امکانات آموزشی گروه معماری

آتلیه ها و کلاس های مجهز به ویدئو پروژکتور

سایت های مجهز به نرم افزارهای کامپیوتری مرتبط با رشته مهندسی معماری

دسترسی به کارگاه نقشه برداری

بازدیدهای علمی و عملی

(۰) دیدگاه