امکانات آموزشی گروه هنر

۱۶۲ بازدید
امکانات آموزشی گروه هنر

آتلیه ها و کلاس های مجهز به ویدئو پروژکتور

سایت های مجهز به نرم افزارهای کامپیوتری مرتبط با رشته

سالن کنفرانس

کارگاه های مجهز

      بازدیدهای علمی و عملی

(۰) دیدگاه