ارتباط با گروه هنر

۲۰۶ بازدید
ارتباط با گروه هنر

آدرس دفتر گروه هنر:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه سوم

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 248

مدیر گروه :‌ مهندس شیما سلطانی

کارشناس گروه: سمیرا بایزدی

(۰) دیدگاه