درباره گروه شهرسازی

پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
۱۴۱۴ بازدید
درباره گروه شهرسازی

فایل صوتی (پادکست) معرفی گروه شهرسازی

رشد شهرها و شهرگرایی در سده اخیر، روز به روز به مسائل شهری ابعاد جدیدتری بخشیده است.امروزه مراقبت و هدایت توسعه شهری و ساماندهی مناطق پیرامون شهرها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. روند رو به رشد شهرها و تداوم آن در آینده، مراقبت و هدایت توسعه های شهری را در دستور کار قرار داده و بر تربیت نیروی انسانی آگاه و کارا در سطوح مختلف شهر سازی تاکید می کند.

رشته شهرسازی در عین تخصصی بودن ، دارای خصلت میان رشته ای بوده و با زمینه های گوناگون در سطوح روستایی ،شهری و منطقه ای از یکسو، و سطوح فنی و انسانی و محیطی از سوی دیگر، در ارتباط است. کارشناسان شهری می توانند در فرآیند ساماندهی و بهبود فضاهای زیستی و محیط های زندگی نقش موثر داشته و با ارائه طرح های مختلف در برنامه ریزی، تهیه و اجرای طرح فضاها مشارکت نمایند

دانشکده معماری و شهرسازی در سال 1391 تأسیس گردید. دانشکده معماری و شهرسازی دارای کتابخانه با بیش از4875  هزار نسخه کتاب فارسی و انگلیسی است که از منابع ارزشمند مکتوب در ایران است.

این کارشناسان به نسبت آموخته های خود قادر به تهیه طرح و برنامه در سطوح شهری و روستایی بوده و عملا در فرآیند شهرسازی نقش و وظیفه حرفه ای خویش را ایفا مینمایند.

در این مقطع، تقویت مهارت های فنی و کاربردی و همچنین آماده سازی زمینه برای دوره تخصص کارشناسی ارشد شهرسازی و تربیت نیروی انسانی کارا در سطوح اجرایی کشور در دستور کار قرار می گیرد.

مشاورین دانشکده هنر، معماری و شهرسازی
1-    مشاور دانشکده در امور آموزشی  (محمود سیدی)
2-    مشاور دانشکده در امور پژوهشی و نماینده تحصیلات تکمیلی معماری و شهرسازی  (مریم خزاعی)
3-    مشاور دانشکده در امور دانشجویی  (شیما سلطانی)
4-    مشاور دانشکده در امور هنر و تحصیلات تکمیلی عکاسی و ارتباط تصویری  (کاظم خراسانی)

 

 

(۰) دیدگاه