امکانات آموزشی گروه شهرسازی

پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
۱۱۴۹ بازدید
امکانات آموزشی گروه شهرسازی

آتلیه ها و کلاس های مجهز به ویدئو پروژکتور

سایت های مجهز به نرم افزارهای کامپیوتری مرتبط با رشته مهندسی شهرسازی

بازدیدهای علمی و عملی

(۰) دیدگاه