ارتباط با گروه شهرسازی

۳۰۱ بازدید
ارتباط با گروه شهرسازی

آدرس دفتر گروه شهرسازی:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه سوم

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 248

مدیر گروه :‌ دکتر گودرز سهرابیان

کارشناس گروه:شیرین خراشادی زاده

 

(۰) دیدگاه