ارتباط با گروه شهرسازی

۱۲۶ بازدید
ارتباط با گروه شهرسازی

آدرس دفتر گروه شهرسازی:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه سوم

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 248

مدیر گروه :‌ مهندس شهاب‌الدین سعیدیان

کارشناس گروه: سمیرا بایزدی

(۰) دیدگاه