ارتباط با گروه روانشناسی

۴۴۷ بازدید
ارتباط با گروه روانشناسی

آدرس دفتر گروه روانشناسی:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه سوم

تلفن تماس:        7- 05138210075     داخلی 233

مدیر گروه :‌ دکتر بی‌بی زهرا طالبی

کارشناس گروه: شیرین خراشادی زاده

(۰) دیدگاه