ارتباط با گروه روانشناسی

پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
۲۲۴۴ بازدید

آدرس دفتر گروه روانشناسی:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه اول

تلفن تماس:      05138218840  - داخلی 233

مدیر گروه :‌ دکتر بی‌بی زهرا طالبی

کارشناس گروه: خانم رحیمی 38218830 (داخلی 241)

 

(۰) دیدگاه