ارتباط با گروه روانشناسی

۶۲۵ بازدید
ارتباط با گروه روانشناسی

آدرس دفتر گروه روانشناسی:  مشهد- بلوار پیروزی- بلوار سرافرازان- سرافرازان9 – طبقه سوم

تلفن تماس:        7- 05138210075  

مدیر گروه :‌ دکتر بی‌بی زهرا طالبی

کارشناس گروه: خانم رفیعی

 

(۰) دیدگاه