امکانات آموزشی گروه روانشناسی

پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
۱۹۰۲ بازدید
  •     کلاس های مجهز به ویدئو پروژکتور
  •     استفاده از اساتید مجرب دکتری و دانشجوی دکتری
  •     برگزاری کارگاه های عملی  و حرفه ای برای توانمند  سازی دانشجویان برای آینده شغلی
  •     مدیریت گروه بر اساس تاکید بر مسئولیت پذیری ،اخلاق مداری  و قاطعیت
  •     بازدیدهای علمی و عملی
(۰) دیدگاه