آینده شغلی فارغ التحصیلان برق

۴۱۶ بازدید
آینده شغلی فارغ التحصیلان برق

مهندس برق باتوجه به گرایشهای تحصیلی خود می توانند درنیروگاهها، انواع کارخانجات (سیمان، خودروسازی، ذوب آهن و...)، سازمانهای حوزه مخابراتی، صنایع نظامی ودفاعی و ... دربخش دولتی یا خصوصی مشغول به کا رشود.

(۰) دیدگاه