آینده شغلی فارغ التحصیلان برق

۳۸۱ بازدید
آینده شغلی فارغ التحصیلان برق

مهندس برق باتوجه به گرایشهای تحصیلی خود می توانند درنیروگاهها، انواع کارخانجات (سیمان، خودروسازی، ذوب آهن و...)، سازمانهای حوزه مخابراتی، صنایع نظامی ودفاعی و ... دربخش دولتی یا خصوصی مشغول به کا رشود.

(۰) دیدگاه